Tunnistustiedot

Identifierarens uppgifter

Den identifierade personen

Företagets uppgifter

Uppgifter om identifieringen


Ansökan om
Daghem

I början du måste välja en kommun

Barn

Vårdnadshavare som faktureras

Jag vill få beslutet

Andra vårdnadshavare

Skicka

Skicka uppgifter

Du kan skicka uppgifterna genom att klicka på knappenSkicka.Då kontrolleras först att alla obligatoriska uppgifter är angivna och att uppgifterna är korrekta. Du ombes korrigera eventuella bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är fullständiga överförs de till mottagaren via en säker, SSL-krypterad dataöverföringsförbindelse. Om ärendetjänsten kräver elektronisk identifiering finns följande text på knappen: Identifiera dig och skicka.Då måste du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Katso-kod (organisationer) för att uppgifterna ska kunna skickas. eller mobilcertifikat för att uppgifterna ska kunna skickas.

Spara uppgifter tillfälligt

I tjänsten kan du även vid behov tillfälligt spara uppgifter du har angett genom att klicka på knappenSpara uppgifter.Uppgifterna överförs och förvaras krypterade i tjänsten i högst två (2) månader, varefter de raderas automatiskt. För att kunna spara uppgifter ska användaren ange sin e-postadress och ett lösenord som är minst 6 tecken långt. Uppgifterna krypteras och kan hämtas senare med hjälp av e-postadressen och lösenordet. Observera att endast du känner till lösenordet och att de sparade uppgifterna inte kan återställas utan ditt lösenord och den internetlänk du har fått per e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut uppgifterna med en skrivare med hjälp av den normala utskriftsfunktionen i webbläsaren. Funktionen finns i menyn i övre vänstra eller högra hörnet i webbläsarfönstret beroende på webbläsaren.

Du kan ladda uppgifterna om ärendetransaktionen i PDF-format med knappen "Ladda i PDF-format".

PDF-filen innehåller inga bilagor.


© ePalvelu 2019