Uppgifter


I början du måste välja en kommun


Uppsägningstiden vid Touhula är en (1) kalendermånad. Ett avtal som exempelvis sägs upp den 21 februari upphör alltså den 31 mars. I det fallet debiteras vårdavgiften ända fram till den sista dagen och barnet behåller rätten till dagvård ända fram till den dagen.UNDERSKRIFT